Başvuru ve Gereklilikler

Başvurular, Akademik Takvim'de ilân edilen süreler içerisinde yapılır. Aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurusunu yapan adaylar, Tuzla Kampüsü'nde yapılacak olan bilim sınavına davet edilecektir. Sınav performansları ve başvuru belgelerinde sağlamış oldukları bilgilere istinaden başarılı bulunan adaylar ile mülakat yapılacaktır. Mülakat sonrasında yapılacak olan değerlendirme ile kesin kabul, Jüri önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile adaylara duyurulacaktır.mülâkat için çağrılabilirler. Mülakat sonrasında yapılacak olan değerlendirme ile kesin kabul, Jüri önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile adaylara duyurulacaktır.

1 Online Başvuru Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvuru formunun bir çıktısı eklenmelidir.
2 Program Başvuru Formu BT Programı Başvuru Formu
3 Resmi Transkript İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.
4 Niyet Mektubu Programa katılma amacınızı ve motivasyonunuzu değerlendirmiş olduğunuz 1-2 sayfalık doküman
5 Özgeçmiş (CV) Özgeçmiş bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
6 Fotoğraf Bir adet vesikalık fotoğraf
7 İki adet Referans Mektubu

Online sisteme yüklenmeli veya kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır. Online olarak sisteme yüklenecekse, online başvurunuzu tamamladığınızda “Recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazabilirler. Referans mektuplarının kapalı zarfta sunulması tercih edilirse, mektubu adaya verebilir veya Üniversiteye gönderebilirler.

8 Mezuniyet Dereceleri Başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.
9 İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi TOEFL Internet-based test (IBT): En az 78 puan
PTE PTE Akademik: En az 48
CAE  En az B
CPE  En az C
YDS En az 65 puan
e-YDS
YÖKDİL 
ELAE*
Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı'ndan geçer not almak.
*ELAE sınavı 3 bölümden oluşmaktadır: Dil Bilgisi, Kelime Bilgisi ve Yazma. Sınavın, %50’si dil bilgisi ve kelime bilgisi bölümlerinden, geri kalan %50’si yazma bölümünden oluşmaktadır. Sınav ücretsizdir. Başvurunuz Enstitü tarafından kabul edildiğinde, sınava otomatik olarak kaydınız yapılmaktadır. Sınavın tarihi, zamanı, yeri ve sonucu hakkında daha sonra Enstitü tarafından sizinle bilgi paylaşılacaktır

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

Sabancı Üniversitesi’nin öğrenim dili İngilizce olduğundan tablonun 9. maddesinde yer alan asgari puanların sağlanması ve İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi birinin sunulması gerekmektedir. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir (üniversiteye kayıt tarihinde geçerli olmalıdır):

  • TOEFL, PTE: 2 yıl
  • CAE, CPE 3 yıl
  • e-YDS, YDS ve YÖKDİL: 5 yıl

 

Değişen YÖK mevzuatı gereğince;

IELTS, TOEFL-PBT ve TOEFL-CBT sınavlarının eşdeğerliği, YÖK tarafından tanınmamakta olup; lisansüstü programlara kayıtlarda geçerli olmayacaktır.

TOEFL-IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye'de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile programa kayıt yapabilirler.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) programa kayıt yaptırmaları durumunda İngilizce yeterlilik şartından muaf tutulurlar.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza öğrenci kabulünde ALES ve eşdeğeri (GRE/GMAT) sınav notu getirme koşulu kaldırılmıştır.

Yurtdışında öğrenim gören adayların eğitim almış oldukları kurumun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur.

Başvuru Adresi:

Adaylar, başvuru belgelerini on-line sisteme yükler ve Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edebilir ya da posta ile aşağıdaki adrese gönderebilirler. Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir. Posta ile gönderilen belgelerin, son başvuru tarihinden önce Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

  Adres Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27, Tuzla, 34956 Istanbul 

  Telefon 0 (216) 483 90 93 

  Faks 0 (216) 483 90 73

  E-mail studentinfo@sabanciuniv.edu

Turkish