Başvuru ve Gereklilikler

 

Başvurular, Akademik Takvim'de ilân edilen süreler içerisinde yapılır. Aşağıda belirtilen belgelerle birlikte online başvurusunu yapan adaylar, Fiziksel olarak yapılacak bilim sınavına davet edilecektir.  Sınav, katılımcının analitik yeteneklerini ölçme amaçlı olup GMAT sınavının ‘Quantitative’, ‘Problem Solving’, ve ‘Data Sufficiency’ içeriğine benzer sorulardan oluşmaktadır. Sınav performansları ve başvuru belgelerinde sağlamış oldukları bilgilere istinaden başarılı bulunan adaylar ile mülakat yapılacaktır. Mülakat sonrasında yapılacak olan değerlendirme ile kesin kabul, Jüri önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile adaylara duyurulacaktır.mülâkat için çağrılabilirler. Mülakat sonrasında yapılacak olan değerlendirme ile kesin kabul, Jüri önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile adaylara duyurulacaktır.

1 Online Başvuru Son başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır.
2 Program Başvuru Formu BT Programı Başvuru Formu doldurulup, online başvuru sisteminin "Documents" kısmına eklenmelidir.
3 Resmi Transkript İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge online başvuru sisteminin "Documents" kısmına eklenmelidir. E-devletten alınan transkript belgesi geçerlidir.
4 Niyet Mektubu Programa katılma amacınızı ve motivasyonunuzu değerlendirmiş olduğunuz 1-2 sayfalık doküman online başvuru sisteminin "Documents" kısmına eklenmelidir.
5 Özgeçmiş (CV) Güncel bilgilerinizin yer aldığı özgeçmişiniz online başvuru sisteminin "Documents" kısmına eklenmelidir.
6 Fotoğraf Bir adet vesikalık fotoğraf online başvuru sistemine eklenmelidir.
7 İki adet Referans Mektubu

Online başvurunuzu tamamladığınızda “Recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazmalıdır.

8

Mezuniyet Dereceleri

(diploma)

Başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.
9 İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi TOEFL

Internet-based test (IBT): En az 78 puan

(Best score kabul edilmemektedir.)

PTE PTE Akademik: En az 48
CAE  En az B
CPE  En az C
YDS En az 65 puan
e-YDS

YÖKDİL

e-YÖKDİL

ELAE*

Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı'ndan geçer not almak.

*ELAE sınavı Yazma bölümünden oluşmaktadır.
Sınav ücretsizdir. Başvurunuz Enstitü tarafından kabul edildiğinde, sınava otomatik olarak kaydınız yapılmaktadır. Sınavın tarihi, zamanı, yeri ve sonucu hakkında daha sonra Enstitü tarafından sizinle bilgi paylaşılacaktır.

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

Sabancı Üniversitesi’nin öğrenim dili İngilizce olduğundan tablonun 9. maddesinde yer alan asgari puanların sağlanması ve İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi birinin sunulması gerekmektedir. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir (üniversiteye kayıt tarihinde geçerli olmalıdır):

  • TOEFL, PTE: 2 yıl
  • CAE, CPE 3 yıl
  • e-YDS, YDS, e-YÖKDİL ve YÖKDİL: 5 yıl

 

Değişen YÖK mevzuatı gereğince;

IELTS ve TOEFL-PBT sınavlarının eşdeğerliği, YÖK tarafından tanınmamakta olup; lisansüstü programlara kayıtlarda geçerli olmayacaktır.

TOEFL-IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye'de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile programa kayıt yapabilirler.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) programa kayıt yaptırmaları durumunda İngilizce yeterlilik şartından muaf tutulurlar.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarımıza öğrenci kabulünde ALES ve eşdeğeri (GRE/GMAT) sınav notu getirme koşulu kaldırılmıştır.

Yurtdışında öğrenim gören adayların eğitim almış oldukları kurumun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur.

Başvurular sadece online başvuru sistemi üzerinden yapılmalıdır. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, üniversiteye kayıt sırasında tüm resmi belgelerin orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.


  Adres Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27, Tuzla, 34956 Istanbul 

  Telefon 0 (216) 483 90 93 

  Faks 0 (216) 483 90 73

  E-mail studentinfo@sabanciuniv.edu

Turkish