Program Çıktıları

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları: 

1.Eleştirel, analitik ve derinlemesine düşünme ve akıl yürütme becerilerini geliştirmek

2.Mesleki yaşamındaki sosyal ve etik sorumlulukları hakkında fikir sahibi olmak

3.Proje / araştırma çıktılarının yaygınlaştırılmasında deneyim ve güven kazanmak

4.Bireysel olarak ya da bir ekibin üyesi ya da lideri olarak çok disiplinli ortamlarda sorumlu ve yaratıcı bir şekilde çalışmak

5.Sözlü, yazılı, grafiksel ve teknolojik yollarla etkin iletişim kurmak ve İngilizce bilmek

6.Bağımsız olarak bilgiye ulaşmak ve bilgi edinmek ve sürekli öğrenmek ve güncel kalmak

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yüksek  Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

7.Mühendislik sistemleri ve süreçlerini tasarlayıp modellemek ve mühendislik problemlerini yenilikçi bir yaklaşımla çözmek

8.Deney düzenekleri oluşturmak, deneyler ve / veya simülasyonlar düzenlemek

9.Verileri analitik olarak elde etmek ve yorumlamak

 

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programına Özel Kazanımlar:

10.Kurumsal altyapıdaki iletişim gereksinimlerini belirlemek ve kapsamlı ve genişletilebilir bir çözüm tasarlamak ve uygulamak

11.Doğru söz dizimi ve semantik uygulayarak kaynak kodunu üretmek için temel programlama kavramlarını uygulamak

12.Kodu özelleştirmek, koda ait hataları ayıklamak ve test yapmak

13.Projenin gereksinimlerine uygun bir veritabanı sistemi tasarlamak ve uygulamak

14.Proje planlama, yönetimi ve koordinasyonu süreçlerini yürütmek; zamanında ve bütçeye uygun proje teslimi için kaynaklara ve faaliyetlere öncelik vermek.

Turkish