Öğrenim Ücreti

Öğrenim ücreti

2020-2021 akademik yılı öğrenim ücreti hakkında bilgi almak için msit@sabanciuniv.edu ile iletişime geçebilirsiniz.

1. Şirket İndirimleri

Aynı kuruluştan son 3 yıl içerisinde tüm profesyonel tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı olan kümülatif öğrenci sayısına göre aşağıdaki tabloda belirlenen indirim oranları uygulanmaktadır. Adayın, kayıt sırasında çalışmakta olduğu şirket esas alınır.

Şirket indirimleri Katılımcı sayısı (kümülatif) İndirim oranı
Son 3 yılda şirketten tüm profesyonel tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenci sayısı 1 %0
2 %15
3 %20
4 %25
5+ %30

Bir kuruluştan aynı akademik yıl içerisinde 6+ öğrencinin kayıt olması durumunda %35 oranında indirim uygulanmaktadır.

2. Sınav Tabanlı Başarı İndirimleri

Bilim sınavı sonucuna göre; kurum indirimlerinden yararlanma olanağı bulamayan ancak sınavda başarılı olmuş sınırlı sayıda adaya öğrenim ücreti üzerinden %5'den %25'e varan başarı tabanlı indirim oranları uygulanacaktır. Adayların hem kurum indiriminden, hem de sınav tabanlı başarı indiriminden aynı anda yararlanması mümkün değildir.

3. Sabancı Üniversitesi Mezun İndirimi

Mezun İndirimi

İndirim oranı
Sabancı Üniversitesi lisans / lisansüstü mezunları %20

4. Erken Kayıt İndirimi

Erken başvuru dönemini müteakip programa kabul edilen adaylardan kesin kayıt yaptıracak olanlara toplam öğrenim ücretinden %5 ek bir indirim daha sağlanacaktır. Kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerden alınacak 5.000 TL tutarındaki ön kayıt ücreti, öğrencinin eğitime başlaması durumunda Güz dönemi öğrenim ücretinden düşülecektir. %5 erken kayıt indirimi adayın hak kazandığı diğer indirime ilaveten uygulanacaktır.

Ödeme kolaylıkları

Öğrenciler, öğrenim ücretlerini dönem başlarında peşin olarak ödeyebilecekleri gibi taksitli ödeme sisteminden de yararlanabilirler. Taksitli ödeme olanağı yalnızca dönem öğrenim ücreti için geçerlidir. Yurt ücreti taksitli ödeme kapsamı dışındadır. Firma ödemelerinde taksit seçeneği bulunmamaktadır. Detaylar için Taksitli Ödeme Olanağı ve Ödeme Koşulları bağlantılarını inceleyiniz.

Burs olanakları

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrencilere sağlanan herhangi bir karşılıksız burs olanağı bulunmamaktadır. Ancak yukarıdaki tabloda sağlanan koşullara uygun oranlarda şirket, sınav başarısı, Sabancı mezunu ve erken kayıt indirimleri uygulanmaktadır.

Turkish