Öğrenim Ücreti

Öğrenim ücreti

BT Yüksek Lisans Programı 2018-2019 akademik yılı öğrenim ücreti (KDV dahil) 33.000 TL'dir.

İndirimler

Sabancı Üniversitesi, aynı kurumda çalışan ve programa kabul edilen adaylara öğrenim ücretinde indirim uygulamaktadır.

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı ile birlikte Sabancı Üniversitesi'ndeki diğer tüm profesyonel yüksek lisans programlarına aynı kuruluştan (başvurulan yıl dahil) son 3 yıl içerisinde gönderilen kümülatif öğrenci sayısına göre aşağıdaki tabloda belirlenen indirim oranları uygulanmaktadır:

Şirket indirimleri Katılımcı sayısı (kümülatif) İndirim oranı
Son 3 yılda programa gönderilen öğrenci sayısı 1 %0
2 %15
3 %20
4 %25
5+ %30

Kurumlara uygulanan ve yukarıdaki tabloda belirtilen indirimler, aynı kurumdan başvuru yapacak bireysel katılımcılara da sağlanacaktır.

BT Yüksek Lisans Programına aynı kuruluşun tek seferde göndereceği 5+ öğrenci için %35 oranında indirim uygulanmaktadır.

Diğer İndirimler

İndirim oranı
Sabancı Üniversitesi mezunları %20

Erken kayıt indirimi

Erken başvuru dönemini müteakip programa kabul edilen adaylardan kesin kayıt yaptıracak olanlara toplam öğrenim ücretinden %5 ek bir indirim daha sağlanacaktır. Erken kayıt sırasında öğrencilerden alınacak 2000 TL tutarındaki kayıt ücreti, öğrencinin eğitime başlaması durumunda Güz dönemi başında ödenecek olan toplam eğitim ücretinden düşülecektir. Erken kayıt durumunda söz konusu olan %5 indirim adayın hak kazandığı diğer indirimlere ilaveten uygulanacaktır.

Ödeme kolaylıkları

Öğrenciler, öğrenim ücretlerini dönem başlarında peşin olarak ödeyebilecekleri gibi taksitli ödeme sisteminden de yararlanabilirler. Taksitli ödeme olanağı yalnızca dönem öğrenim ücreti için geçerlidir. Yurt ücreti taksitli ödeme kapsamı dışındadır. Firma ödemelerinde taksit seçeneği bulunmamaktadır. Detaylar için Taksitli Ödeme Olanağı ve Ödeme Koşulları bağlantılarını inceleyiniz.

Burs olanakları

Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrenciler için yukarıda belirtilen kurumsal indirimler dışında herhangi bir burs olanağı bulunmamaktadır.

Turkish