Katılımcı Profili

2002-2017 Yılları Arasında Katılımcı Profili

Programa başvuru için not ortalaması barajı yoktur. Ancak adaylarımızın mevcut profile ilişkin fikir sahibi olmaları amacı ile bugüne kadar programa kabul edilen ve kayıt olan katılımcı profili ile ilgili istatistiki verilerin yararlı olacağını düşünüyoruz.

Not ortalaması 2.70
Ortalama yaş 27.4
Cinsiyet (K/E oranı) %21 / %79
Kayıt sırasında yüksek lisans derecesi olanlar: %13
Toplam kayıt sayısı 319

IT Yüksek Lisans Programına kabul edilen katılımcıların %28.2’si lisans derecelerini aldıkları yıl yüksek lisans programımıza başvuran, %71.8’i ise mezuniyet yılları üzerinden bir yıl ya da daha fazla süre geçmiş olan adaylardan oluşmaktadır. Programa kabul edildikleri zaman herhangi bir işte çalışıyor olan katılımcılar ise toplamın %74'ünü oluşturmaktadır.

IT Programına 15 akademik yıl içinde bugüne kadar kabul edilen öğrencilerin mezun oldukları üniversiteler arasında: Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, An-Najah National University (Filistin), Bahçeşehir Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, FH Aachen (Almanya), Gaziantep Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Işık Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Kalamoon University (Suriye), Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Leeds University (İngiltere), Lehigh University (ABD), Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, National Technical University of Ukraine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Pepperdine University (ABD), Purdue University (ABD), Sabancı Üniversitesi, State University of New York (ABD), State University of Oil and Industry (Azerbaycan), Uludağ Üniversitesi, University of California - Berkeley (ABD), SUNY at Albany (ABD), University of Gaza, University of Hull (İngiltere), Vienna Technical University (Avusturya), Yakın Doğu Üniversitesi (Kıbrıs), Yeditepe Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi bulunmaktadır.

2002-2017 Güz dönemlerinde programa kayıt yaptıran 319 öğrencinin mezun oldukları lisans alanlarına göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir:

Turkish